(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2021 do Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn ủy quyền như sau:
Ngày 28/10/2021, đấu giá xe ô tô Ford tại tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1