(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2021 do Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ ủy quyền như sau:

Thanh lý vật tư, vật liệu thu hồi từ việc thanh lý Hệ thống xử lý nước thải của Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ. Giá khởi điểm tài sản là 106.348.000 đồng (Giá không có thuế GTGT).

Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ

Ngày 28/10/2021, đấu giá thanh lý vật tư, vật liệu thu hồi tại thành phố Đà Nẵng ảnh 1
Ngày 28/10/2021, đấu giá thanh lý vật tư, vật liệu thu hồi tại thành phố Đà Nẵng ảnh 2
Ngày 28/10/2021, đấu giá thanh lý vật tư, vật liệu thu hồi tại thành phố Đà Nẵng ảnh 3
Ngày 28/10/2021, đấu giá thanh lý vật tư, vật liệu thu hồi tại thành phố Đà Nẵng ảnh 4
Ngày 28/10/2021, đấu giá thanh lý vật tư, vật liệu thu hồi tại thành phố Đà Nẵng ảnh 5