(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2021 do Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam ủy quyền như sau:
Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 7, TP.HCM ảnh 1