(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất thửa đất số 628, tờ bản đồ số 02, diện tích 500 m2, địa chỉ: thôn Nà Miền, xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN810251, số vào sổ cấp CS00982 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 18/6/2018 mang tên ông Nguyễn Minh Thêm và bà Lục Thị Sáng. Là tài sản đã có quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn ảnh 1
Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn ảnh 2
Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn ảnh 3
Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn ảnh 4
Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn ảnh 5
Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn ảnh 6