(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phú Thọ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2021 do UBND huyện Thanh Thủy ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 06 ô đất ở tại Khu Đồng Sào, xã Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Diện tích: 215m2/ ô đất; Giá khởi điểm: 1.935.000.000 đồng/ô đất Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng/ô đất; Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ

UBND huyện Thanh Thủy (Hội đồng xử lý đấu giá QSD đất)

Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 6 lô đất tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 6 lô đất tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 6 lô đất tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ ảnh 3