(BĐT) - Công ty CP Kim khí Hà Nội - VNSteel thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2021 như sau:
Ngày 28/10/2021, đấu giá nhà xưởng, công trình phụ trợ và máy móc thiết bị tại TP.Hải Phòng ảnh 1