(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2021 do Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

Lô dĩa tải, sên, nhông tải, dĩa tải, bạc đạn, máy cắt cỏ, máy phun áp lực, máy xịt rửa sử dụng điện, phu tùng xe ô tô, ba lô các loại, ốp lưng điện thoại di động, ốp đựng tai nghe, phụ kiện điện thoại di động, mô tơ dùng cho máy hút dịch, đầu mát xa cầm tay.

Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 28/10/2021, đấu giá lô tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu tại TP.HCM ảnh 1
Ngày 28/10/2021, đấu giá lô tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu tại TP.HCM ảnh 2
Ngày 28/10/2021, đấu giá lô tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu tại TP.HCM ảnh 3
Ngày 28/10/2021, đấu giá lô tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu tại TP.HCM ảnh 4
Ngày 28/10/2021, đấu giá lô tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu tại TP.HCM ảnh 5
Ngày 28/10/2021, đấu giá lô tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu tại TP.HCM ảnh 6