(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sài Gòn Hoàng Phát thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Phong Nguyên, Công ty TNHH Kinh Tân, Công ty CP Quản lý xanh tại Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn vào ngày 28/10/2021 như sau:
Ngày 28/10/2021, đấu giá khoản nợ các doanh nghiệp tại Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ảnh 1