(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2021 do Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình ủy quyền như sau:

Đấu giá sử dụng tài sản công của Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo vào mục đích cho thuê. Tên tài sản cho thuê 12 phòng làm việc cán bộ giáo viên (Không sử dụng đất vào mục đích cho thuê). Vị trí, địa điểm của tài sản: Tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình. Diện tích của 12 phòng là: 680 m2 (Chỉ cho thuê là nhà không có tài sản khác kèm theo).

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

Ngày 28/10/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình ảnh 1
Ngày 28/10/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình ảnh 2
Ngày 28/10/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình ảnh 3
Ngày 28/10/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình ảnh 4