(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2020 do Trung tâm Đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương.

Địa chỉ: số 7/109 Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương. (gọi tắt là Trung tâm).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Trung tâm Đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao.

Địa chỉ: đường Trần Hưng Đạo, p. Ngọc Châu, TP Hải Dương.

3. Tên tài sản: Xe ô tô Ford Laser, BKS 34B – 2368 cũ, đã qua sử dụng tại Trung tâm Đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao.

4. Thời gian, địa điểm xem giấy tờ sở hữu, tài sản

- Thời gian xem giấy tờ sở hữu, tài sản: vào các ngày 22, 23/10/2020 (trong giờ hành chính)

- Địa điểm xem tài sản: Trung tâm Đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao.

5. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

Từ ngày 15/10/2020 đến 15 giờ ngày 25/10/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

6. Giá khởi điểm và các khoản phải nộp của tài sản đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng/hồ sơ)

- Giá khởi điểm: 110.000.000đ (Một trăm mười triệu đồng)

- Tiền đặt trước: 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng)

- Thời gian nộp tiền đặt trước: ngày 22, 23 và ngày 26/10/2020.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản số 2300201011870 của “Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương” tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hải Dương (không tính lãi).

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Đăng ký: Trực tiếp đăng ký từ ngày 15/10/2020 đến 15 giờ ngày 25/10/2020.

- Địa điểm: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương.

- Điều kiện:Tổ chức, các nhân có đủ năng lực hành vi dân sự. Chấp nhận giá khởi điểm, thực hiện quy chế đấu giá tài sản do Trung tâm ban hành.

- Mua hồ sơ tại Trung tâm và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá theo quy định. Nộp đơn tham gia đấu giá, chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước, hộ chiếu (bản photo).

10. Phương thức, hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu gián tiếp, một lần, theo phương thức trả giá lên.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08giờ 00 phút ngày 28/10/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương.

Mọi chi tiết liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương, địa chỉ: số 7/109 Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, điện thoại 0220.3845363.