(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2020 do Agribank Chi nhánh 3 ủy quyền như sau:

Ngày 28/10/2020, đấu giá quyền thu hồi khoản nợ của Agribank Chi nhánh 3 đối với Doanh nghiệp tư nhân Hiếu Lê ảnh 1