(BĐT) - Công ty Đấu gia hợp danh Đăk Lăk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2020 do Agribank - Chi nhánh Đắk Lắk - PGD Thành Công ủy quyền như sau:

Người có tài sản: Agribank - Chi nhánh Đắk Lắk - PGD Thành Công. Địa chỉ: Số 61 đường Điện Biên Phủ, P. Thành Công, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Đặc điểm của tài sản: Quyền sử dụng đất số BA016937 do UBND thị xã Buôn Hồ cấp ngày 23/09/2010 thuộc quyền sử dụng của bà Nguyễn Thị Dung và ông Nguyễn Văn Hào, cụ thể như sau: Thửa đất số 618, tờ bản đồ số 34. Diện tích: 403 m2 (100 m2 đất ở tại đô thị; 303 m2 đất trồng cây hàng năm khác). Hình thức sử dụng: Riêng 403 m2. Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Giá khởi điểm: 263.728.000 đồng.

Bước giá tối thiểu: 3.000.000 đồng.

Tiền đặt trước: 52.745.000 đồng.

Thời hạn đăng ký: Từ ngày 05/10/2020 đến 26/10/2020.

Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: 14 giờ 30’, ngày 28/10/2020 tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Đắk Lắk.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ Công ty Đấu gia hợp danh Đăk Lăk. Đ/c: Số 28 Y bih Aleo, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. ĐT: 02623.939.333 để được hướng dẫn chi tiết