(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2020 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (Tầng 02 Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn (Số 12/10 đường Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm

a. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất là 01 (một) ngôi nhà 05 (năm) tầng tọa lạc trên diện tích đất 139,07 m2 thuộc thửa đất số 235, tờ bản đồ số 24 tại địa chỉ số 26, đường Minh Khai, khối 10, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 067256, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H-02915 do Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn cấp ngày 25/3/2008 mang tên Ông Nguyễn Anh Thái và Bà Nguyễn Thị Nhật. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng. Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị. Thời hạn sử dụng: Lâu dài. Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Vị trí: Mặt tiền chính tiếp giáp mặt đường Minh Khai; phía sau, bên phải và bên trái tiếp giáp nhà dân.

Nguồn gốc tài sản và tình trạng pháp lý của tài sản: Là tài sản đã có Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn.

b. Giá khởi điểm: 12.281.940.000 đồng (Mười hai tỷ hai trăm tám mươi mốt triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn). Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các nghĩa vụ tài chính về đất và tài sản gắn liền với đất. Người mua được tài sản trên có nghĩa vụ nộp thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật và các chi phí khác (Nếu có).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 28/9/2020 đến ngày 23/10/2020 tại nơi có tài sản - Số 26, đường Minh Khai, khối 10, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

5. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

a. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng / 01 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng chẵn).

b. Tiền đặt trước: 1.000.000.000 đồng / 01 hồ sơ (Một tỷ đồng chẵn).

Khoản tiền đặt trước của khách hàng được nộp vào 01 trong các tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng số 039608558888 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Lạng Sơn hoặc số 111602127888 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn trong 03 ngày (trong giờ hành chính): Ngày 23/10/2020, ngày 26/10/2020 và ngày 27/10/2020.

6. Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 28/9/2020 đến ngày 23/10/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (Tầng 2 Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

7. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a. Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Người đăng ký tham gia đấu giá là đại diện hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Mỗi hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

b. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Người đăng ký tham gia đấu giá đến Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (Tầng 2 Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá:

+ Hộ gia đình, cá nhân: Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân hoặc bản sao có chứng thực Căn cước công dân hoặc bản sao có chứng thực Hộ chiếu còn được lưu hành theo quy định của pháp luật và Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu.

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng phát hành và có đóng dấu của Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng.

+ Đã nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định. Người đã đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước theo quy định, những trường hợp không nộp thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá cam kết thực hiện đầy đủ những quy định tại Thông báo đấu giá tài sản và Quy chế cuộc đấu giá của Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng ban hành áp dụng đối với tài sản trên.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền (có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật) cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá và nộp Giấy ủy quyền cho Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng trong giờ hành chính trước ngày tổ chức cuộc đấu giá tại Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (Tầng 2 Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 28/10/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (Tầng 2 Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Trước khi tổ chức cuộc đấu giá 01 (một) ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án, thanh toán đủ số tiền nợ gốc và lãi cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn (Bên nhận thế chấp tài sản) và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.

Người đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản trên phải chịu rủi ro trong trường hợp không tổ chức đấu giá tài sản vì lý do khách quan khi người phải thi hành án nộp đủ tiền thi hành án nhận lại tài sản thì người đăng ký tham gia đấu giá chỉ được trả lại tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, người phải thi hành án không phải chịu chi phí khác cho người đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản trên.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá và cách thức trả giá

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, nhiều vòng, công khai giá khởi điểm tài sản.

b. Phương thức đấu giá: Trả giá lên, vòng đấu thứ nhất trả từ giá khởi điểm trở lên, giá khởi điểm của vòng tiếp theo là giá đã trả cao nhất của vòng trước liền kề cộng với bước giá đã quy định

c. Cách thức trả giá: Quy định cụ thể tại Quy chế cuộc đấu giá của Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (Tầng 02 Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, ĐT: 0205 3 868 188, 0911 303 266) hoặc Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn (Số 12/10 đường Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)./.