(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2020 do Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ủy quyền như sau:
Ngày 28/10/2020, đấu giá khoản nợ của khách hàng Phạm Xuân Nam tại Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ảnh 1