(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2020 do Agribank Chi nhánh Phú Nhuận ủy quyền như sau:
Ngày 28/10/2020, đấu giá khoản nợ của Công ty CP Thiết bị y tế Minh Phúc ảnh 1