(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2020 do Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang ủy quyền như sau:
Ngày 28/10/2020, đấu giá hàng hóa tịch thu tại tỉnh Hà Giang ảnh 1
Ngày 28/10/2020, đấu giá hàng hóa tịch thu tại tỉnh Hà Giang ảnh 2