(BĐT) - Hội đồng thanh lý tài sản Phân viện Học viện Hành chính quốc gia tại TPHCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2020 như sau:
Ngày 28/10/2020, đấu giá công cụ thanh lý tại TPHCM ảnh 1