(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2020 do Trường THCS Vĩnh Kim, tỉnh Tiền Giang ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá Tài sản và người có tài sản đấu giá

1.1. Tổ chức đấu giá Tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ:số 199B, tỉnh lộ 862,thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

1.2. Người có tài sản đấu giá: Trường Trung học cơ sở Vĩnh Kim huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang.

2. Tên tài sản, nơi có tài sản, số lượng, chất lượng tài sản

2.1. Tài sản bán đấu giá: Cho thuê căn tin, nhà căn tin Trường Trung học cơ sở Vĩnh Kim.

2.2. Số lượng: 01 căn tin, nhà căn tin. Diện tích: 100m2

- Căn cứ pháp lý tài sản đấu giá:

+ Công văn số 2313/UBND-KTTC ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sử dụng tài sản công để cho thuê của các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Châu Thành;

+ Đề án số 108 /THCSVK-ĐA ngày 24 tháng 7 năm 2019 của Trường Trung học cơ sở Vĩnh Kim về việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê Trường Trung học cơ sở Vĩnh Kim;

+ Quyết định số 114/QĐ-THCSVK ngày 14 tháng 9 năm 2020 về việc thành lập Hội đồng xác định giá khởi điểm cho thuê mặt bằng bán căn tin và giữ xe của Trường Trung học cơ sở Vĩnh Kim;

+ Biên bản ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Trường Trung học cơ sở Vĩnh Kim về việc họp xác định giá khởi điểm cho thuê mặt bằng bán căn tin và giữ xe của Trường Trung học cơ sở Vĩnh Kim.

2.3. Chất lượng: Đang hoạt động bình thường.

2.4. Nơi có Tài sản: Trường Trung học cơ sở Vĩnh Kim. Địa chỉ: ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

3. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4. Thời gian, địa điểm đấu giá

- Thời gian đấu giá:10 giờ 30 phút ngày 28 tháng 10 năm 2020.

- Địa điểm đấu giá: Tại Trường Trung học cơ sở Vĩnh Kim. Địa chỉ: ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian: Ngày 01 và 02 tháng 10 năm 2020 trong giờ hành chính.

- Địa điểm: Tại nơi có tài sản

Khi xem tài sản phải có giấy giới thiệu của Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công và liên hệ Trường Trung học cơ sở Vĩnh Kim sẽ có người hướng dẫn.

6. Giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ

- Giá khởi điểm: Cho thuê căn tin, nhà căn tin: Thời gian 04 năm kể từ ngày ký hợp đồng cho thuê, (mỗi năm học tính 9 tháng/năm.Tổng thời gian thuê là 36 tháng = 04 năm) với mức giá khởi điểm là 37.044.000 đồng/ năm. Tương ứng 148.176.000 đồng cho trọn thời gian thuê.

- Bước giá: Cho thuê căn tin, nhà căn tin: 900.000 đồng/năm. Tương ứng với 3.600.000 đồng cho trọn thời gian thuê.

- Tiền đặt trước: Cho thuê căn tin, nhà căn tin: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)

- Tiền mua hồ sơ: 200.000đồng/hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 29/9/2020 đến 11 giờ 30 phút ngày 24/10/2020 liên tục trong giờ hành chính (trừ ngày nghĩ, ngày lễ theo quy định).

- Địa điểm bán hồ sơ: Văn phòng Đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công. Địa chỉ: số 95 Nguyễn Văn Côn, phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 24, 26 và 27 tháng 10 năm 2020 trong giờ hành chính. Nộp tiền đặt trước tài khoản Công ty 7286327 tại Ngân hàng TMCP Á Châu-PGD Gò Công.

- Điều kiện đăng ký:

+ Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản.

+ Giữa vợ và chồng chỉ được đăng ký 01 người. Nếu đăng ký 02 người phải có xác nhận tài sản riêng của tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Một người đứng tên nhiều tổ chức hoặc hộ gia đình chỉ được đăng ký một tổ chức hoặc một hộ gia đình.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Đối với cá nhân: Bản photo hoặc bản sao có công chứng, chứng thực giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (Trường hợp bản pho to phải có bản chính để đối chiếu).

+ Đối với tổ chức: Bản pho to hoặc bản sao có công chứng, chứng thực giấy chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác; Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Trường hợp bản pho to phải có bản chính để đối chiếu).

Ghi chú:

-Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật an toàn thực phẩm và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

- Người trúng đấu giá phải chịu tất cả chi phí điện, nước, rác (nếu có) trong thời gian thuê; dọn dẹp vệ sinh hàng ngày; chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ:

+Văn phòng Đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ: số 95 Nguyễn Văn Côn, Phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.Điện thoại: 0944040252.