(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Nam Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2019 do Văn phòng Sở Y tế tỉnh Nam Định ủy quyền như sau:
Ngày 28/10/2019, đấu giá xe ô tô Toyota tại tỉnh Nam Định ảnh 1