(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng ủy quyền như sau:
Ngày 28/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bù Đăng, Bình Phước

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước, địa chỉ: 730 QL14, Kp. Phú Cường, P. Tân Phú, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng, đ/c: QL 14, tổ dân phố Hòa Đồng, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, Bình Phước.

3. Thông tin về tài sản (bán riêng lẻ từng lô):

a. Gói 1: Quyền sử dụng đất khu đất trụ sở Ban Quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng (cũ) tọa lạc tại thôn Bom Bo, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, Bình Phước.

- Tổng diện tích: 6.213,6 m2.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời gian sử dụng đất: Lâu dài

- Tổng giá khởi điểm: 4.154.213.000 đồng (Bốn tỷ, một trăm năm mươi bốn triệu, hai trăm mười ba nghìn đồng).

b. Gói 2: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất khu đất Vườn thực nghiệm tại tiểu khu 202, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, Bình Phước.

- Tổng diện tích: 92.095,7 m2.

- Tài sản gắn liền với đất:

+ 72.715,9 m2 đất trồng cây cao su (khoảng 4.051 cây, đường kín trung bình của cây khoảng 19-20,5 cm).

+ 4.976,3 m2 đất trồng cây cà phê (trồng năm 2009, khoảng 555 cây) và trồng xen thêm 30 cây sầu riêng (08-10 tuổi).

- Mục đích sử dụng đất: Đất rừng sản xuất.

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với đất.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 (năm mươi) năm kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

  - Tổng giá khởi điểm: 5.625.054.000 đồng (Năm tỷ, sáu trăm hai mươi lăm triệu, không trăm năm mươi bốn nghìn đồng). Trong đó:

+ Giá trị quyền sử dụng đất: 3.013.190.000 đồng.

+ Giá trị tài sản gắn liền với đất: 2.611.864.000 đồng.

4. Tổng giá khởi điểm gói 1 + gói 2: 9.779.267.000 đồng (Chín tỷ, bảy trăm bảy mươi chín triệu, hai trăm sáu mươi bảy ngàn đồng).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 08/10/2019 đến ngày 25/10/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá Hợp danh Bình Phước hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a. Tiền mua hồ sơ:

- Gói 1:

+ Hộ gia đình, cá nhân: 500.000 đồng/hồ sơ.

+ Tổ chức: 3.000.000 đồng/hồ sơ.

- Gói 2: 5.000.000 đồng/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước số: 115002781122 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) Chi nhánh Bình Phước – PGD Bù Đăng.

Thời gian thu tiền đặt trước: Từ ngày 23/10/2019 đến ngày 25/10/2019. Tuy nhiên, người tham gia đấu giá có quyền nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định theo nguyện vọng.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

a. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 15/10/2019 đến ngày 17/10/2019.

b. Địa điểm:

- Gói 1: Tại thôn Bom Bo, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, Bình Phước.

- Gói 2: Tiểu khu 202, Thôn 1, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, Bình Phước

8. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 08/10/2019 đến ngày 25/10/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại Công ty đấu giá Hợp danh Bình Phước hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Công ty đấu giá Hợp danh Bình Phước hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng.

9. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Mọi tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá.

- Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định.

- Mua hồ sơ và Nộp tiền đặt trước theo mục 6 thông báo này.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 28/10/2019.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường UBND huyện Bù Đăng.

11. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Số vòng: Không giới hạn số vòng.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

12. Liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước; ĐT: 02716.26.27.28; 0985421677; 0947845534 hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng, ĐT: 0271.3.975.777.

Vậy, Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết và liên hệ đăng ký tham gia đấu giá.

Trân trọng cảm ơn!