(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/1/2021 do Sở Tài chính Hà Giang ủy quyền như sau:
Ngày 28/1/2021, đấu giá xe ô tô đã qua sử dụng tại tỉnh Hà Giang ảnh 1
Ngày 28/1/2021, đấu giá xe ô tô đã qua sử dụng tại tỉnh Hà Giang ảnh 2