(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/1/2021 do Công an huyện Củ Chi ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản số 03 ngày 08/01/2021 giữa Công an huyện Củ Chi và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm).

1. Bên có tài sản: Công an huyện Củ Chi.

Địa chỉ: Khu phố 5, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Bên tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Tên tài sản: 287 xe gắn máy các loại, dạng phế liệu, tận dụng phụ tùng;

- Giá khởi điểm: 148.666.000 đồng (Một trăm bốn mươi tám triệu, sáu trăm sáu mươi sáu ngàn đồng).

* Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: Tài sản tang vật vi phạm hành chính, hồ sơ pháp lý gồm:

- Biên bản họp Hội đồng định giá tang vật phương tiện vi phạm hành chính ngày 05/01/2021;

- Công văn số 37/CSGT-TT-CACC ngày 06/01/2021 về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản;

- Danh mục số 3969/DSTH-CSGT-TT ngày 22/12/2020 của Công an huyện Củ Chi về tổng hợp tài sản tịch thu bán sung công quỹ nhà nước;

4. Nơi có tài sản đấu giá: Khu phố 5, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Thời gian và địa điểm liên hệ xem tài sản: Ngày 23/01/2021 (giờ hành chính), tại Khu phố 5, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Cá nhân hoặc tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình nộp hồ sơ và tham gia đấu giá.

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản gồm có:

+Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm).

+Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 03 tháng hoặc bản photo copy kèm bản chính để đối chiếu.

+Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật.

+Giấy ủy quyền có xác nhận của tổ chức hoặc cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

+Người đến đăng ký mua tài sản đấu giá phải đúng đối tượng, xuất trình Giấy CMND hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền để kiểm tra (riêng đối với tài sản là bất động sản cần bổ sung thêm hộ khẩu hoặc giấy xác nhận nơi cư trú).

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ (cung cấp giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; tài liệu liên quan) và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 25/01/2021 (giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

8.Thời hạn nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Ngày 25/01/2021, 26/01/2021 và 27/01/2021 (giờ hành chính), trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh số 060153075312 mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung tâm.

9. Tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá và Bước giá:

- Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm tài sản.

- Tiền hồ sơ: 200.000 đồng/01 hồ sơ

- Bước giá: 1.000.000 đồng.

10. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói và theo phương thức trả giá lên tại cuộc đấu giá.

11. Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 15 giờ 00 ngày 28/01/2021, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

12. Thời hạn, phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua tài sản: Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan. Ngay sau cuộc đấu giá kết thúc, người mua được tài sản đấu giá phải nộp số tiền tương đương 10% giá khởi điểm cho Trung tâm.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức cuộc đấu giá và ký kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Người mua được tài sản đấu giá phải trực tiếp thanh toán (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản VNĐ) đủ số tiền còn lại mua tài sản đấu giá cho Trung tâm.

-Phương thức nộp tiền đợt 2: Nộp bằng tiền mặt tại Trung tâm hoặc chuyển vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh số 060153075312 mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung tâm.

13. Thời hạn, phương thức và địa điểm nhận tài sản:

a/ Bên có tài sản có nghĩa vụ giao tài sản cho người mua trúng đấu giá trong thời hạn 10 ngày làm việc, trường hợp phức tạp không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày Công an huyện Củ Chi nhận được thông báo của Trung tâm về việc người mua được tài sản đã nộp đủ tiền.

b/ Địa điểm giao tài sản: Tại nơi có tài sản.

c/ Phương thức giao tài sản: Công an huyện Củ Chi giao tài sản trực tiếp cho người mua được tài sản đấu giá và phải thông báo cho Trung tâm về thời gian, địa điểm giao tài sản để Trung tâm thông báo cho người trúng đấu giá đến nhận tài sản. Người mua được tài sản xác định tình trạng tài sản bàn giao là đúng so với nội dung của Chứng thư thẩm định giá. Việc giao nhận tài sản phải được lập biên bản có chữ ký của Công an huyện Củ Chi, Trung tâm, người mua được tài sản đấu giá và cơ quan hữu quan (nếu cần thiết). Nếu quá thời hạn nêu trên mà người trúng đấu giá vẫn chưa nhận tài sản thì phải thanh toán tiền lưu kho bãi cho Công an huyện Củ Chi (nếu có). Mọi chi phí liên quan đến giao nhận tài sản, cắt rời khung, máy, mài bỏ số khung số – số máy, xử lý chất thải, người trúng đấu giá chịu.