(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hải Phòng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/1/2021 do Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ Công đoàn Hải Phòng ủy quyền như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (thuộc Sở Tư pháp TP. Hải Phòng) tổ chức đấu giá tài sản là: Quyền thuê mặt bằng nhà Hội trường B (tầng 1 và tầng 2), diện tích 1550 m2 của Khách sạn Công đoàn Hải Phòng; Địa chỉ: Số 12 Hồ Sen, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

- Giá khởi điểm: 250.000.000 đồng/01 tháng Giá khởi điểm tính cho 05 năm: 15.000.000.000 đồng.

Giá trên đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm tiền thuê đất và các loại thuế, phí, lệ phí khác theo quy định của pháp luật (tiền thuê đất, các loại thuế, phí, lệ phí khác sẽ do bên thuê tài sản chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định của Nhà nước).

- Tiền đặt trước: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng).

- Thời gian thuê: 05 năm. Phương thức nộp tiền: Nộp tiền hàng năm vào đầu kỳ.

- Người có tài sản: Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ Công đoàn Hải Phòng; Địa chỉ: Số 12 Hồ Sen, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

- Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

- Thời gian cho tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 12/01 đến ngày 25/01/2021.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Ngày 12/01 và ngày 13/01/2021 tại Khách sạn Công đoàn Hải Phòng.

- Thời gian nộp tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ ngày 25/01 đến ngày 27/01/2021.

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Từ 08 giờ 30 ngày 28/01/2021.

- Địa điểm tham khảo, mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức cuộc đấu giá: Tại Trung tâm DV đấu giá tài sản TP Hải Phòng; Số 112 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng. Điện thoại: 02253.678.680.

Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ trên.