(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/1/2019 do Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Sa Thầy ủy quyền như sau:
Ngày 28/1/2019, đấu giá quyền sử dụng 37 lô đất tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum ảnh 1
Ngày 28/1/2019, đấu giá quyền sử dụng 37 lô đất tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum ảnh 2
Ngày 28/1/2019, đấu giá quyền sử dụng 37 lô đất tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum ảnh 3