(BĐT) - Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Cao Bằng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/05/2021 do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ủy quyền như sau:

Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với Trụ sở làm việc trên địa bàn phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

- Tổ chức có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng giao nhiệm vụ cho Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất.

Địa chỉ: Km5, Phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng.

Địa chỉ: Số nhà 040, phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

1. Thông tin khu đất đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

1.1. Thông tin về tài sản đấu giá gồm 02 trụ sở:

1.1.1. Tài sản đấu giá:

(1) Trụ sở làm việc của Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh

- Địa chỉ: Phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (thửa đất số 122, tờ bản đồ địa chính số 9).

- Diện tích đất: 170 m2.

- Tài sản gắn liền với đất: 01 ngôi nhà trụ sở Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Cao Bằng; số tầng 01; diện tích sàn sử dụng 510,3 m2.

(2) Trụ sở làm việc của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh

- Địa chỉ: số 070, phố Vườn Cam, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (thửa đất số 239, tờ bản đồ địa chính số 6).

- Diện tích đất: 76,8 m2.

- Tài sản gắn liền với đất: 01 ngôi nhà trụ sở Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Cao Bằng; số tầng 04; diện tích sàn sử dụng 329,7 m2.

1.1.2. Mục đích sử dụng đất, hình thức giao đất, thời hạn sử dụng đất:

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị

- Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất quy định tại Khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai 2013.

- Thời hạn sử dụng đất: Nguời trúng đấu giá quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

(Các thông tin khác chi tiết tại hồ sơ đấu giá).

1.1.3. Tên tài sản, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

Ngày 28/05/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng ảnh 1

Nghĩa vụ nộp các loại phí làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại cơ quan có thẩm quyền do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, đấu giá từng trụ sở.

3. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Cách thức: Người đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và nộp hồ sơ trong thời hạn quy định trong thông báo đấu giá, tuân thủ các điều kiện khi tham gia đấu giá theo đúng quy định của quy chế đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành.

5. Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 07 tháng 5 năm 2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 25 tháng 5 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Số nhà 040, phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

6. Thời gian xem tài sản (trong giờ hành chính):

- Đối với người đăng ký tham gia đấu giá đã xác định được vị trí khu đất đấu giá có thể trực tiếp đến xem thực địa khu đất;

- Đối với người đăng ký tham gia đấu giá chưa xác định được vị trí khu đất: Liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để xem thực địa trong 02 ngày 18/5/2021 và 19/5/2021.

7. Thời gian nộp tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Ngày 25 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 27 tháng 5 năm 2021, nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo quy chế đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 28 tháng 5 năm 2021.

- Địa điểm: Tại phòng họp tầng 03 Nhà khách UBND tỉnh Cao Bằng (Nhà khách Giao tế).

Địa chỉ: Phố Hoàng Như, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng; Điện thoại: 0206.3855032; Địa chỉ: Số nhà 040, phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng./.