(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/01/2019 do Trung tâm Văn hoá – Thể thao huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Gia Lai.

2- Bên có tài sản đấu giá: Trung tâm Văn hoá – Thể thao huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá: Đấu giá cho thuê tài sản của Trung tâm văn hoá – Thể thao huyện Chư Sê là Khu thể thao ngoài trời gồm: 02 sân bóng đá và 01 sân tennis. Thời hạn cho thuê: 05 năm. Hình thức trả tiền hàng năm ( Năm thứ nhất: 22%; năm thứ 2: 21%; năm thứ 3: 20%; năm thứ 4: 19%; năm thứ 5: 18%). Tổng giá khởi điểm: 703.242.100 đồng (Bảy trăm lẻ ba triệu hai trăm bốn mươi hai ngàn một trăm đồng).

4- Địa điểm, thời hạn trưng bày tài sản đấu giá: Xem thực tế tại nơi có tài sản từ ngày ra thông báo đến 15 giờ ngày24/01/2019.

5- Địa điểm, thời hạn tham khảo hồ sơ tài sản đấu giá: Tại Trung tâm văn hoá – Thể thao huyện Chư Sê từ ngày ra thông báo đến 15 giờ ngày 24/01/2019.

6- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (Nộp bằng tiền mặt). Tiền đặt trước 10% giá khởi điểm, nộp trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Gia Lai số: 5000 201 005549tại Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến 15 giờ ngày 24/01/2019; tại Trung tâm văn hoá – Thể thao huyện Chư Sê; Điều kiện: Khác hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp cho Trung tâm tại Trung tâm văn hoá – Thể thao huyện Chư Sê.

8- Thời gian, địa điểm dự kiến đấu giá: 13 giờ 30’ ngày 28/01/2019, tại Trung tâm Văn hoá – Thể thao huyện Chư Sê.

9- Hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.

10- Đối tượng tham gia đấu giá: Bao gồm tất cả các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có ngành nghề kinh doanh phù hợp; Người đứng đấu tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải có trình độ cử nhân chuyên ngành thể dục thể thao.Có Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thể dục thể thao. Đăng ký hoạt động trên địa bàn huyện Chư Sê.

11- Nộp tiền trúng đấu giá: Người trúng đấu giá phải nộp tiền trúng đấu giá (tiền thuê của năm thứ nhất 22%) trong thời hạn15 ngày kể từ ngày tổ chức đấu giá.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Gia Lai (tại số 46 - Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku), số điện thoại 02693 826628 hoặc Trung tâm văn hoá – Thể thao huyện Chư Sê.

Lưu ý: Khách hàng đến đăng ký đấu giá phải mang CMND và sổ hộ khẩu, giấy tờ chứng minh có trình độ Cử nhân chuyên ngành thể dục thể thao. Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thể dục thể thao. Đăng ký hoạt động trên địa bàn huyện Chư Sê. Đối với pháp nhân phải có giấy đăng ký kinh doanh (bản chính để đối chiếu).