Ngày 27/8/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Anh, Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/8/2022 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đông Anh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt

Địa chỉ: số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 02432115234

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đông Anh

Địa chỉ: TT. Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại khu đất X8 thôn Hà Phong, xã Liên Hà (Đợt 1), huyện Đông Anh, Hà Nội

20


xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội


594,044,000

2

Quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại khu đất X4 thôn Đoài, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội

02


xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội


612,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 24/08/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 25/08/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 11/08/2022 - 17:00 24/08/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: chi tiết theo Thông báo kèm theo. Lưu ý: Khoản tiền đặt trước từng thửa đất đưa ra đấu giá chi tiết theo thông báo kèm theo

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 27/08/2022

Địa điểm: tại Hội trường Trung tâm chính trị huyện Đông Anh - Địa chỉ: Thôn Đản Dị, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư