Ngày 27/8/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông An, Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/8/2022 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đông Anh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt

Địa chỉ: số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 02432115234

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đông Anh

Địa chỉ: TT. Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại khu đất X8 thôn Hà Phong, xã Liên Hà (Đợt 1), huyện Đông Anh, Hà Nội

20


xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội


594,044,000

2

Quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại khu đất X4 thôn Đoài, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội

02


xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội


612,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 24/08/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 25/08/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 11/08/2022 - 17:00 24/08/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: chi tiết theo Thông báo kèm theo. Lưu ý: Khoản tiền đặt trước từng thửa đất đưa ra đấu giá chi tiết theo thông báo kèm theo

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 27/08/2022

Địa điểm: tại Hội trường Trung tâm chính trị huyện Đông Anh - Địa chỉ: Thôn Đản Dị, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội hoặc trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến lacvietauction.vn (hoặc lvo.vn)

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư