Ngày 27/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bá Tòng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/5/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự TP Mỹ Tho ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Bá Tòng

Địa chỉ: số 1/9C, đường Thái Sanh Hạnh, phường 8, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Số điện thoại: 0273 3997 579

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TP Mỹ Tho

Địa chỉ: QL 50, ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho, TG, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 27/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 24/05/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 26/05/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 00:00 15/04/2022 - 16:00 24/05/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: tại Công ty đấu giá Hợp danh Bá Tòng. Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định pháp luật.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 27/05/2022

Địa điểm: 1/9c, Thái Sanh Hạnh, phường 8, TP Mỹ Th0, TG

Ngày 27/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang ảnh 2

Chuyên đề

Kết nối đầu tư