(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/9/2021 do Hạt Kiểm lâm huyện Ia Pa ủy quyền như sau:

- Lâm sản: 24,707m3 gỗ tròn, xẻ các loại: Bằng lăng, Căm xe, Sến đá, Cà chít, Ké, Sp7, Kơ nia, Dầu nước, Trám hồng, Gõ mật, Gáo và 14,5 ster củi; - Phương tiện: 01 xe máy độ chế (phế liệu) với trọng lượng 100 kg. - Tổng giá khởi điểm: 113.436.640 đồng (Một trăm mười ba triệu bốn trăm ba mươi sáu ngàn sáu trăm bốn mươi đồng). - Nguồn gốc: tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu trong lĩnh vực lâm nghiệp. - Địa chỉ tài sản: Hạt Kiểm lâm huyện Ia Pa - Thôn Kim Năng, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.

Hạt Kiểm lâm huyện Ia Pa

Ngày 27/9/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu trong lĩnh vực lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 27/9/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu trong lĩnh vực lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 27/9/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu trong lĩnh vực lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai ảnh 3