(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh DVL - Chi nhánh Lào Cai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/9/2021 do Phòng tài chính – kế hoạch thành phố Lào Cai ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất để lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện án xây dựng khu nhà ở thương mại trên quỹ đất đường N5, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Phòng tài chính – kế hoạch thành phố Lào Cai

Ngày 27/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai ảnh 1
Ngày 27/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai ảnh 2
Ngày 27/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai ảnh 3
Ngày 27/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai ảnh 4