(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/9/2021 do Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Khu đô thị Quang Trung, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Cụ thể như sau:

- Diện tích: Tổng diện tích quy hoạch: 79.577,0 m2.

Trong đó:

+ Đất nhà ở: 41.109 m2; (trong đó đất ở, nhà ở thương mại: 32.815,0 m2; đất ở xã hội 8.294 m2); Đất cây xanh mặt nước: 3.847 m2; Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật: 34.621 m2;

+ Diện tích đấu giá quyền sử dụng đất ở là: 32.815,0 m2 (trong 79.577,0 m2 đất chưa bao gồm hạ tầng toàn khu) .

+ Diện tích đất không đấu giá: 46.762,0 m2 gồm đất để phát triển nhà ở xã hội, đất cây xanh mặt nước, đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật, đơn vị trúng đấu giá có trách nhiệm xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật, theo đúng quy hoạch chi tiết và thiết kế kiến trúc được phê duyệt, bàn giao cho UBND huyện Hải Hà quản lý theo quy định.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị (đất thực hiện dự án kinh doanh nhà ở)

Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà; Đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất

Ngày 27/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh ảnh 1
Ngày 27/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh ảnh 2
Ngày 27/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh ảnh 3
Ngày 27/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh ảnh 4