(BĐT) - Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh tại Lào Cai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/9/2021 do Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Lào Cai ủy quyền như sau:

Đấu giá là quyền sử dụng đất đối với 41 thửa đất thuộc dự án Khu dân cư đô thị Tiểu khu 20, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Lào Cai

Ngày 27/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 41 thửa đất tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai ảnh 1
Ngày 27/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 41 thửa đất tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai ảnh 2
Ngày 27/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 41 thửa đất tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai ảnh 3