(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Cà Mau thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/9/2021 do Viễn thông Cà Mau ủy quyền như sau:

Dây cáp đồng (bao gồm vỏ) (116.941kg hư hỏng, không còn sử dụng được) của Viễn thông Cà Mau

Viễn thông Cà Mau

Ngày 27/9/2021, đấu giá 116.941kg dây cáp đồng tại tỉnh Cà Mau ảnh 1
Ngày 27/9/2021, đấu giá 116.941kg dây cáp đồng tại tỉnh Cà Mau ảnh 2
Ngày 27/9/2021, đấu giá 116.941kg dây cáp đồng tại tỉnh Cà Mau ảnh 3
Ngày 27/9/2021, đấu giá 116.941kg dây cáp đồng tại tỉnh Cà Mau ảnh 4