(BĐT) - Công ty TNHH TV và DV BĐG TS Nguyên Tâm - Chi nhánh tại Sóc Trăng thông báo bán đấu giá vào ngày 27/9/2018 do Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá: Chi nhánh tại Sóc Trăng - Công ty TNHH TV và DV BĐG TS Nguyên Tâm - 136 đường Trần Văn Bảy, Khóm 05, phường 03, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng - Số 01, đường Hồ Hoàng Kiếm, phường 02, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất số 310, tờ bản đồ số 48, diện tích 9.482,5 m2 tọa lạc tại đường Trần Hưng Đạo, khóm 01, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng trung tâm Thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thương mại, cụ thể:

* Danh mục loại đất:

Đất quy hoạch trung tâm thương mại (TMD): Diện tích 4.128 m2;

+ Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá quyền sử dụng đât;

+ Thời hạn cho thuê đất: 50 năm.

Đất quy hoạch xây dựng nhà ở thương mại (ODT): Diện tích 2.283,76 m2;

+ Hình thức sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất;

+ Thời hạn sử dụng đất: Thời hạn giao đất cho nhà đầu tư xây dựng nhà ở thương mại thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 126 Luật đất đai, nhưng không quá 50 năm; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định, lâu dài.

Đất sử dụng mục đích công cộng: Diện tích 3.070,74 m2 (gồm đất cây xanh 536,78 m2; đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật 2.533,96 m2). Nhà đầu tư trúng đấu giá sẽ được Nhà nước tạm giao đất không thu tiền sử dụng đất và nhà đầu tư có trách nhiệm đầu tư xây dựng cây xanh, giao thông, hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy hoạch tổng mặt bằng dự án được duyệt, các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành. Sau khi hoàn thành xây dựng, nhà đầu tư bàn giao lại cho Nhà nước quản lý.

* Tài sản gắn liền với đất:

- Tên công trình: Câu lạc bộ Hưu Trí tỉnh Sóc Trăng, gồm các hạng mục:

+ Khối nhà chính 02 tầng (diện tích sàn xây dựng: 503,8 m2; Kết cấu: Khung cột sàn bê tông cốt thép);

+ Khối nhà 01 tầng (diện tích sàn xây dựng: 228,3 m2; Kết cấu: Khung cột bê tông cốt thép);

+ Khối nhà Bếp, kho 01 tầng (diện tích sàn xây dựng: 31,4 m2; Kết cấu: Khung cột bê tông cốt thép).

+ Hàng rào (kết cấu: Khung cột bê tông cốt thép, tường gạch).

- Năm xây dựng: 2004.

- Hiện trạng: Các hạng mục trên đã xuống cấp.

* Lưu ý: Nhà đầu tư trúng đấu giá phải lập thủ tục đầu tư xây dựng, triển khai dự án theo quy hoạch tổng mặt bằng dự án trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp với nhà ở thương mại đã được Sở Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 116/QĐ-SXD ngày 31/10/2017.

Giá khởi điểm của tổng tài sản: 174.490.598.252 đồng (Một trăm bảy mươi bốn tỷ, bồm trăm chín mươi triệu, năm trăm chín mươi tám nghìn, hai trăm năm mươi hai đồng).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

Tiền đặt trước: 15% (Mười lăm phần trăm) so với giá khởi điểm, cụ thể: 26.173.589.738 đồng, tính tròn 26.173.590.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ, một trăm bảy mươi ba triệu, năm trăm chín mươi ngàn đồng).

Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 04/08/2018 – ngày 24/09/2018 (Giờ hành chính), tại nơi có tài sản, nơi trưng bày của tài sản;

Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Đến hết ngày 24/09/2018 (Giờ hành chính);

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 24/09/2018 – 26/09/2018 (Giờ hành chính) - Tuy nhiên khách hàng tham gia đấu giá có thể nộp tiền đặt trước trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nhưng phải có thỏa thuận đồng ý với Công ty đấu giá. Tiền đặt trước tham gia đấu giá khách hàng nộp vào tài khoản số 7600 2010 10932 tại Ngân hàng Agribank – tỉnh Sóc Trăng trước ngày đấu giá).

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 15 giờ 00 ngày 27/09/2018;

Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Tổ chức có nhu cầu và đủ điều kiện tham gia đấu giá liên hệ trực tiếp Chi nhánh Công ty mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước theo quy định; Đối với tổ chức: Nộp giấy CMND của người đại diện theo pháp luật; giấy phép đăng ký kinh doanh và các giấy tờ khác liên quan. Lưu ý: Mang bản chính để đối chiếu;

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên;

Địa điểm bán hồ sơ tham gia, đăng ký tham gia và tổ chức cuộc đấu giá: Tại Chi nhánh tại Sóc Trăng - Công ty TNHH TV và DV BĐG TS Nguyên Tâm - 136 đường Trần Văn Bảy, Khóm 05, phường 03, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Khách hàng có nhu cầu xem, đăng ký tham gia đấu giá xin liên hệ tại Văn phòng Công ty ở địa điểm đấu giá hoặc điện thoại số 02993 821 368 để biết thêm chyyi tiết.

Lưu ý: Thông báo này thay cho Thư mời tham dự đấu giá (Nếu có khách hàng tham gia đấu giá).