(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/8/2021 do Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị ủy quyền như sau:

Đấu giá 01 chiếc xe ôtô đã qua sử dụng, bị hư hỏng, xuống cấp và đã hết niên hạn sử dụng. (Biển kiểm soát 74B-0180; Nhãn hiệu Mazda (Số loại: 626); Số khung: 000096; Số máy: FS-524965; Năm sản xuất/ năm đưa vào sử dụng: 1999; Nguyên giá theo sổ kế toán: 417.378.600 đồng...

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Ngày 27/8/2021, đấu giá xe ô tô Mazda tại tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 27/8/2021, đấu giá xe ô tô Mazda tại tỉnh Quảng Trị ảnh 2
Ngày 27/8/2021, đấu giá xe ô tô Mazda tại tỉnh Quảng Trị ảnh 3
Ngày 27/8/2021, đấu giá xe ô tô Mazda tại tỉnh Quảng Trị ảnh 4