(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/8/2021 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 27/8/2021, đấu giá xe ô tô Kia tại TP.HCM ảnh 1