(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 2 STC thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/8/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế ủy quyền như sau:

QSD đất và công trình xây dựng tại thửa đất số: 425 (Lô G3), tờ bản đồ số: 23; địa chỉ: Lô G3, Khu đô thị mới An Cựu, phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế

Ngày 27/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 27/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 27/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 27/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4
Ngày 27/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 5
Ngày 27/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 6