(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Năm Châu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/8/2021 do Chi cục thi hành án dân sự huyện Ngọc Lặc ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất và tài sản (cây trồng) gắn liền với đất tại thửa đất số 06, tờ bản đồ số 14 Bản đồ địa chính xã Ngọc Khê (nay là thị trấn Ngọc Lặc), diện tích 118,4m2 (Trong tổng diện tích thửa đất 237,6m2), trong đó đất ở nông thôn: 20,15m2, đất trồng cây hàng năm: 98,25m2 địa chỉ tại phố 1, xã Ngọc Khê (nay là thị trấn Ngọc Lặc), huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CQ 767501 số vào sổ cấp GCN: CH05013 do UBND huyện Ngọc Lặc cấp ngày 15/5/2019 mang tên ông Vũ Xuân Bình.

Chi cục thi hành án dân sự huyện Ngọc Lặc

Ngày 27/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 27/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 27/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 27/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4