(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/8/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Prông ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 128, tờ bản đồ số 42 tại thôn Bạc 1, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Prông

Ngày 27/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 27/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 27/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 3