(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/8/2021 do UBND huyện Triệu Sơn ủy quyền như sau:

35 lô đất thuộc MBQH chi tiết điểm dân cư năm 2019 tại Thôn 3, Thôn 5 xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

UBND huyện Triệu Sơn

Ngày 27/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 35 lô đất tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 27/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 35 lô đất tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 27/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 35 lô đất tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 27/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 35 lô đất tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4