(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Kinh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/8/2021 do UBND huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa ủy quyền như sau:

Công ty đấu giá hợp danh Lam Kinh đấu giá khu đất bao gồm 27 lô đất trên địa bàn xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn

Khu đất đấu giá bao gồm 27 lô đất trên địa bàn xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Tổng diện tích đấu giá là: 3.553,75 m2 . Diện tích các lô từ 125 m2 đến 200 m2 trên một lô đất; Tổng giá khởi điểm: 24.246.585.000 đồng (Hai tư tỷ hai trăm bốn mươi sáu triệu năm trăm tám mươi lăm nghìn đồng). Giá khởi điểm các lô đất từ 825.000.000 đồng/lô đến 1.452.000.000 đồng/lô; Hiện trạng: Đã GPMB, hạ tầng kỹ thuật, đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

UBND huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Ngày 27/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 27/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 27/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 27/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4