(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/8/2021 do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập ủy quyền như sau:

Đấu giá QSDĐ 13 thửa đất thuộc Khu dân cư E20 tại thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập

Ngày 27/8/2021, đấu giá quyền sử dung 13 thửa đất tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước ảnh 1
Ngày 27/8/2021, đấu giá quyền sử dung 13 thửa đất tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước ảnh 2
Ngày 27/8/2021, đấu giá quyền sử dung 13 thửa đất tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước ảnh 3
Ngày 27/8/2021, đấu giá quyền sử dung 13 thửa đất tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước ảnh 4