(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/8/2021 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng ủy quyền như sau:

Quyền quản lý, chăm sóc và khai thác mủ cao su (không bao gồm quyền sử dụng đất) Vườn cao su tại Tiểu khu 175, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, trong khoảng thời gian từ niên vụ 2021 - 2022 đến niên vụ 2025 – 2026 (thời gian quản lý, chăm sóc và khai thác mủ cao su được tính kể từ ngày nhận bàn giao đến ngày kết thúc hợp đồng theo thỏa thuận nhưng không được muộn hơn ngày 30/4/2026).

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng

Ngày 27/8/2021, đấu giá quyền khai thác mủ cao su tại tỉnh Bình Phước ảnh 1
Ngày 27/8/2021, đấu giá quyền khai thác mủ cao su tại tỉnh Bình Phước ảnh 2
Ngày 27/8/2021, đấu giá quyền khai thác mủ cao su tại tỉnh Bình Phước ảnh 3
Ngày 27/8/2021, đấu giá quyền khai thác mủ cao su tại tỉnh Bình Phước ảnh 4