(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/8/2021 do Công an thành phố Đồng Hới ủy quyền như sau:

Quyết định 4254/QĐ-XPVPHC ngày 2/8/2021 gồm: 01 máy làm hương (nhang) nhãn hiệu Hải Lan, 01 máy ép nhang (hương) nhãn hiệu Việt Tiến

Công an thành phố Đồng Hới

Ngày 27/8/2021, đấu giá máy làm hương tại tỉnh Quảng Bình ảnh 1
Ngày 27/8/2021, đấu giá máy làm hương tại tỉnh Quảng Bình ảnh 2
Ngày 27/8/2021, đấu giá máy làm hương tại tỉnh Quảng Bình ảnh 3