(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/8/2021 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hòa Bình ủy quyền như sau:

136 chiếc xe mô tô đã qua sử dụng do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hòa Bình chuyển giao

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hòa Bình;

Ngày 27/8/2021, đấu giá 136 xe mô tô tại tỉnh Hòa Bình ảnh 1
Ngày 27/8/2021, đấu giá 136 xe mô tô tại tỉnh Hòa Bình ảnh 2
Ngày 27/8/2021, đấu giá 136 xe mô tô tại tỉnh Hòa Bình ảnh 3
Ngày 27/8/2021, đấu giá 136 xe mô tô tại tỉnh Hòa Bình ảnh 4