(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh VN 24 thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/8/2020 do Hạt Kiểm lâm Ia H’Drai ủy quyền như sau:

V/v Đấu giá tài sản là Tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung công quỹ Nhà nước

Công ty Đấu giá hợp danh VN 24 thông báo đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản đấu giá: Tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung công quỹ Nhà nước (16,945m3 Gỗ nhóm II đến VIII).

Chi tiết tài sản theo Quyết định số 539/QĐ-SNN ngày 23/7/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Kon Tum v/v phê duyệt Phương án xử lý tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân của Hạt Kiểm lâm Ia H’Drai.

2. Giá khởi điểm: 91.739.000 đồng (Chín mươi mốt triệu, bảy trăm ba mươi chín ngàn đồng).

3. Tiền đặt trước: 18.000.000 đồng (Mười tám triệu đồng)..

Thời hạn nộp tiền đặt trước: từ ngày 22/8/2020 đến trước 14 giờ 00 ngày 26/8/2020 hoặc từ ngày nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo quyết định của người tham gia đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, xem tài sản và nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 12/8/2020 đến hết 15 giờ 30 phút ngày 22/8/2020.

- Địa điểm: Hạt kiểm lâm Ia H’Drai (Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum) hoặc Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh VN24 (Số 40, đường Lê Hồng Phong, Phường Diên Hồng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai, Điện thoại: 02693 759 772)

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đ/bộ

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: 9 giờ 30 ngày 27/8/2020.

- Địa điểm: Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh VN24

Số 40, đường Lê Hồng Phong, Phường Diên Hồng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai

6. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Nộp hồ sơ, phí đấu giá, tiền đặt trước đúng thời hạn và quy định.

7. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.