(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/8/2020 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đông Hải ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu; địa chỉ: Số 06 Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp.Bạc Liêu.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đông Hải; địa chỉ: Ấp 3, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

3. Tài sản đấu giá: Tài sản trên đất và quyền sử dụng đất Nhà khách huyện Đông Hải tại Khóm 2, Phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu; bao gồm:

- Quyền sử dụng đất: Thửa đất số 106, tờ bản đồ 29; diện tích đất: 360 m2; mục đích sử dụng đất: Đất ở; thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Tài sản trên đất: Nhà có diện tích sàn sử dụng: 371,8 m2 và các công trình xây dựng khác: Hàng rào + cổng rào; mái che nhà xe; sân xi măng.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 3.436.863.000 đồng (Ba tỷ, bốn trăm ba mươi sáu triệu, tám trăm sáu mươi ba ngàn đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 31/7/2020 đến 24/8/2020 tại nơi có tài sản Khóm 2, Phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

6. Tiền đặt trước: 680.000.000 đồng, nộp ngày 24,25,26 tháng 8/2020 vào tài khoản số 785.10.00.00.81802 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Bạc Liêu (số 65A đường Trần Huỳnh, Khóm 2, Phường 7, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

7. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 31/7/2020 đến 17 giờ ngày 24/8/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu (trong giờ hành chính).

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá đến mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

10. Tổ chức đấu giá: Lúc 8 giờ ngày 27/8/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

11. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên. Chi tiết liên hệ Trung tâm theo địa chỉ nêu trên, ĐT: 0291.3825386.