(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 331, thuộc tờ bản đồ địa chính số 9a, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam (Chợ Văn Lâm cũ), tỉnh Ninh Thuận do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thuận Nam quản lý vào ngày 27/8/2020 như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 331, thuộc tờ bản đồ địa chính số 9a, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam (Chợ Văn Lâm cũ), tỉnh Ninh Thuận.

Diện tích: 108 m2.

Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn.

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

2. Giá khởi điểm của tài sản: 108 m2 x 1.752.800 đồng/m2 = 189.302.400 đồng (Một trăm tám mươi chín triệu ba trăm linh hai ngàn bốn trăm đồng). Giá này chưa bao gồm thuế và phí, lệ phí khác (nếu có).

3. Bước giá: 5.700.000 đồng (Năm triệu bảy trăm ngàn đồng).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/bộ (Một trăm ngàn đồng).

b) Tiền đặt trước: 37.800.000 đồng (Ba mươi bảy triệu tám trăm ngàn đồng).

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Ninh Thuận hoặc tài khoản số 4900201008420 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận (từ 7 giờ ngày 24/8/2020 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 24/8/2020).

5. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 03/8/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 24/8/2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

6. Thời gian và địa điểm xem tài sản: ngày 20/8/2020 và ngày 21/8/2020 trong giờ hành chính tại nơi có tài sản tọa lạc (thửa đất số 331, thuộc tờ bản đồ địa chính số 9a, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam).

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: 03/8/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 24/8/2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận (số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Trung tâm phát hành);

- Giấy CMND và Sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu là doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

- Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

a) Thời gian tổ chức đấu giá: vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 27/8/2020 (Sáng thứ năm).

b) Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu nguyên thửa đất. Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên (xem chi tiết tại Điều 10 Quy chế cuộc đấu giá số 307/QC-TTDVĐGTS ngày 03/8/2020).

Địa chỉ liên hệ để biết thêm chi tiết: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận, số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3838038.

(kèm theo Quy chế cuộc đấu giá số 307/QC-TTDVĐGTS ngày 03/8/2020)