(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/8/2020 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sóc Sơn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Nam Hà Nội. Địa chỉ: Tầng 22, số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Địa chỉ: Thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất có diện tích theo GCN là 372 m2, diện tích theo kê biên là 328 m2, thuộc thửa đất số 406, tờ bản đồ số 05. Địa chỉ: Thôn Đoài, xóm Làng, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội. Tài sản gắn liền với đất gồm: Công trình xây dựng trên đất (01 nhà cấp 4 tổng diện tích 85 m2, mái tôn, sân gạch, cổng) và cây cối lâm lộc. Tài sản đứng tên ông Lê Hồng Văn theo GCN quyền sử dụng đất số A 537875, số vào sổ cấp GCN số 01993.QSDĐ do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 20/07/1991, bị cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản để bảo đảm thi hành án.

Giá khởi điểm: 1.544.230.254 (một tỷ năm trăm bốn mươi bốn triệu hai trăm ba mươi nghìn hai trăm năm tư đồng).

Tiền đặt trước: 154.423.000 đồng (một trăm năm bốn triệu bốn trăm hai ba nghìn đồng).

Phí mua hồ sơ: 500.000 đồng/01 bộ.

Thời gian xem tài sản, giấy tờ về tài sản: Ngày 24, 25/08/2020 tại địa chỉ của tài sản đấu giá nêu trên.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tham khảo hồ sơ, đăng ký mua tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 24/08/2020 tại số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá: 10 giờ 30’, ngày 27/08/2020 tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sóc Sơn. Địa chỉ: Thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.3724.6666.